[2]

Pacjenci z chorobą nerwowo-mięśniową mają problem z mięśniami oddechowymi, a nie z płucami (zwykle… chyba że mają inny podstawowy problem z płucami… astmę, POChP itp.). Ponieważ problem ma charakter mięśniowy (a nie płucny), tlen tutaj nie pomoże. Pomaga za to wentylacja dodatnim ciśnieniem. Zwykle tlen nie jest tu korzystny. Pacjenci z poważnym osłabieniem mięśni oddechowych (ponownie, zjawisko rzadkie przy CMT) i nie leczeni prawidłowo wentylacją dodatnią mogą mieć zmniejszony ruch powietrza (wentylację), co może skutkować hiperkapnią (wysokim stężeniem CO2). U niektórych pacjentów tlen może nasilać hiperkapnię. Jeśli jednak pacjent jest właściwie leczony za pomocą nieinwazyjnej wentylacji ciśnieniowej… podawanie lub brak podania tlenu nie zrobi wielkiej różnicy. Jest to bardziej prawdopodobne w innych chorobach nerwowo-mięśniowych, zaś mniej prawdopodobne przy CMT.

Skip to content